Bajate Raho!!

Monday, 20 August 2012

Sunita Ne Crime Ki Kaise Keh Ke Leee?

Crime Ki Keh Ke Lenge- Rakesh Singh Speaks Out!
Morning No.1 par Swati Peeyuush kar rahe hai aise dilliwalon se baat jo crime ke saamne jhukte nahi balki thaan lete hain ki crime ki keh ke lenge! Kal studio mein honge ek aur delhi wale Rakesh Singh. Jinhone hit &run case mein, ek truck driver ki laparwahi se apna beta kho diya. Aur police ke madad na karne ke bawajood unhone haar nahi maani aur crime ki keh ke li Janniye Kaise? Kal Subaah Morning No.1, 93.5 Red FM par.

No comments:

Post a Comment